Klient

Programmet installeres på maskinen. Når installationsprocessen er færdig, vil der på skrivebordet være en genvej til galleriet. Det vil se ud som nedenstående illustration.

1. Første gang InfoGalleri startes op

Dobbeltklikke på genvejen til InfoGalleri på skrivebordet for at starte programmet op.

Første gang man starter InfoGalleri op, vil programmet åbne en registreringsboks.

I registreringsboksen skal man indtaste kundeid. Dernæst skal man vælge galleriets navn fra rullemenuen. Herefter klikkes der på ok.

Hvis en advarselsboks kommer frem fra Windows firewall, skal man vælge unblock (på dansk hedder dette sandsynligvis ”bloker ikke”). Advarselsboksen kan evt. være placeret bag registreringsboksen til InfoGalleri.

Systemkrav

Operativsystem: Programmet er afprøvet på 32bit Windows XP, 32-bit Vista, 64-bit Vista, 32-bit Windows 7 og 64-bit Windows 7

Kontakt InfoGalleri Support

Såfremt der er problemer kontaktes InfoGalleri Support på support@infogalleri.net eller på tlf: 51356784

Checkliste før henvendelse til InfoGalleri Support

For mere effektiv support bedes I såfremt det er muligt gennemgå følgende punkter inden I retter henvendelse til support.

1. Genstart Infogalleri

  • Luk galleriet ved at holde knappen ”alt” nede, mens man trykker på knappen ”F4”.
  • Derefter skal der dobbeltklikkes på ikonet Infogalleri på skrivebordet
  • Såfremt dette ikke afhjælper problemet, fortsættes med punkt 2.

2. Kontroller at computeren har internetforbindelse

  • Dette gøres ved at dobbeltklikke på Internet Explorer
  • Indtast dr.dk i adresselinien
  • Se på dato (og evt. klokkeslæt). Datoen er øverst på hjemmesiden under topmenuen.
  • Hvis dato passer, gå videre til punkt 3.

3. Genstart computeren

  • Dette gøres ved at holde knappen ”alt” nede, mens man trykker på knappen ”F4”, når der ikke er andre programmer der kører.
  • Herefter vælges ”restart”.
  • Såfremt InfoGalleri ikke er sat til at køre automatisk ved opstart, skal man efter genstart dobbeltklikke på ikonet Infogalleri på skrivebordet

Såfremt der stadig er problemer kontaktes InfoGalleri support på support@infogalleri.net eller på tlf: 51356784

Leave a Reply

Redia documentation