Redia Software Manager

Alle Redias applikationer distribueres gennem programmet “Redia Software Manager”.

Redia Software Manager gør det bl.a. muligt automatisk at installere og opgradere Redias applikationer uden menneskelig indblanding.

Software udviklet af Redia stilles i udgangspunktet kun til rådighed gennem Redia Software Manager.

I de følgende afsnit forklares kort hvordan Redia Software Manager fungerer.

Installation af Redia Software Manager

Hent seneste udgave af Redia Software Manager fra adressen http://static.infogalleri.net/download/upgrademanager/upgrademanager.exe.

Acceptér at filen downloades og gem den et sted hvor du kan finde den. Evt. på skrivebordet. Der kan forekomme advarsler afhængigt at hvilken browser der anvendes.

Kør den downloadede fil ved at dobbeltklikke på den.

Klik på ikonet

i højre side af task-barren og vælg

“Toggle main window” i menuen.

I felterne “Username” og “Password” indtastes dit brugernavn og password. Hvis du ikke har brugernavn og password er du velkommen til at kontakte os på adressen support@redia.dk eller via telefon.

Klik på “Save credentials”. Forudsat at de angivne oplysninger er korrekte vises en liste af tilgængelige installérbare pakker.

Redia Software Manager er nu installeret.

Installation, opgradering og afinstallation af pakker

I Redia Software Manager tilføjes, fjernes og opgraderes pakker ved at markere den ønskede pakke og klikke på en af knapperne i bunden af vinduet.

Afhængig af den valgte applikations status (installeret eller ej) ændres knappernes funktionalitet.

I skærmbilledet herunder er valgt en ikke-installeret pakke, hvorfor der er mulighed for at trykke på knappen “Install”.

Et klik på “Install”-knappen vil hente den valgte pakke fra Redias server, og installere den lokalt på maskinen. Det er forskelligt fra pakke til pakke hvad installationen medfører. I visse tilfælde vil der blive oprettet genveje på skrivebordet, mens der i andre tilfælde blot bliver hentet bestemte filer ned.

Tilsvarende er der i nedenstående skærmbillede vist samme vindue med en installeret pakke valgt.

Knappen “Uninstall” er nu tilgængelig. Et klik på knappen “Uninstall” fjerner den valgte applikation fra den lokale maskine, men efterlader i udgangspunktet applikationens indstillinger uberørte. Skulle du på et senere tidspunkt vælge at installere applikationen igen, da vil den geninstallerede applikation typisk huske dine tidligere indstillinger.

Automatisk start og automatisk opgradering af applikationer

For hver installeret pakke er det muligt at angive om applikationen skal startes- hhv. opgraderes automatisk.

Automatisk start betyder at den valgte applikation startes automatisk når maskinen starter.

Automatisk opgradering betyder at den valgte applikation opgraderes automatisk når en ny udgave bliver tilgængelig på Redias server. Vi anbefaler at automatisk opgradering aktiveres for alle pakker.

Skulle du have spørgsmål til Redia Software Manager, så er du som altid meget velkommen til at kontakte support@infogalleri.net

Redia documentation