Ofte stillede spørgsmål

Indholdselementer

Oprettelse af arrangement

Klik på linket “ARRANGEMENT” i øverste venstre hjørne
Udfyld felterne “Overskrift”, “Underoverskrift”, “Brødtekst” og “Sted”. Underoverskrift og brødtekst vises ikke i arrangementsoversigten.
Vælg arrangementets start- og sluttidspunkter.I publiceringsboksen i højre side angives start- og sluttidspunkterne for elementets udgivelse.
Klik på “GEM”.
Feltet “Sidst redigeret” i publiceringsboksen blinker blåt for at indikere at ændringerne er gemt.
Klik på “UDGIV” når du er klar til at elementet kan vises frem.

Oprettelse af afstemning

 1. Klik på linket “AFSTEMNING” i øverste venste hjørne.
 2. Udfyld felterne “Overskrift” og “Underoverskrift” .
 3. Angiv mindst to valgmuligheder for afstemningen.
 4. Flere valgmuligheder kan tilføjes ved klik på “TILFØJ VALGMULIGHED”.
 5. I publiceringsboksen i højre side angives start- og sluttidspunkterne for elementets udgivelse.
 6. Klik på “GEM”.
 7. Feltet “Sidst redigeret” i publiceringsboksen blinker blåt for at indikere at ændringerne er gemt.
 8. Klik på “UDGIV” når du er klar til at elementet kan vises frem.

Oprettelse og udgivelse af standardelement

 1. Klik på linket “STANDARD” i øverste venstre hjørne
 2. Udfyld felterne “Overskrift”, “Underoverskrift” samt “Brødtekst”.
 3. I publiceringsboksen i højre side angives start- og sluttidspunkterne for elementets udgivelse.
 4. Klik på “GEM”. Feltet “Sidst redigeret” i publiceringsboksen blinker blåt for at indikere at ændringerne er gemt.
 5. Klik på “UDGIV” når du er klar til at elementet kan vises frem.

Oprettelse af underside

 1. Klik på “TILFØJ SIDE” på indholdsredigeringssiden for det element der skal have en underside.
 2. Hvis der ønskes en speciel type underelement, klik da på den nedadvendte pil og vælg den ønskede type.
 3. Det oprettede underelement redigeres og gemmes på samme måde som alle andre elementer af samme type.

Ændre rækkefølgen af undersider for et indholdselement

 1. Skift til indholdsredigeringssiden for et indholdselement med een eller flere undersider
 2. Klik på en underside-tab i toppen af siden og hold museknappen nede.
 3. Undersiden kan nu trækkes til en anden position i rækken af undersider.
 4. Når den ønskede placering opnås slippes museknappen, hvorefter undersiden har fået en ny position i rækken.
 5. Rækkefølgen af alle undersider kan ændres ved at gentage skridtene 2, 3 og 4.

Sletning af indholdselement

 1. Indholdselementer kan slettes på følgende måder:
 2. På elementoversigten klikkes på knappen “Slet” ud for det element der ønskes slettet. Vær opmærksom på at manglende rettigheder til et indholdselement resulterer i at “Slet”-knappen ikke vises for det element.
 3. I den åbnede dialog klikkes på knappen “SLET” for gennemføre sletningen.
 4. eller
 5. Nederst til højre på indholdsredigeringssiden for det relevante indholdselement klikkes på knappen “SLET ELEMENTET”.
 6. I den åbnede dialog klikkes på knappen “OK” for at gennemføre sletningen.

Sletning af underside

 1. Nederst til højre på indholdsredigeringssiden for den relevante underside klikkes på knappen “SLET ELEMENTET”.
 2. I den åbnede dialog klikkes på knappen “OK” for at gennemføre sletningen.

Import af indhold fra RSS-feed

 1. På indholdsredigeringssiden åbnes boksen “RSS” i højre side.
 2. Klik på “Importer indhold fra feed”
 3. I den åbnede dialog angives i “Adresse” URL’en til det feed der ønskes indlæst.
 4. Klik på “HENT”. Der kan gå nogle sekunder mens data indlæses.
 5. Klik på “Vis” ud for de enkelte importerede elementer for at se detaljer om deres indhold.
 6. Klik på “Importer” ud for et element for at importere tekst- og mediedata ind i det aktuelle indholdselement.
 7. Klik på “X” i øverste højre hjørne af dialogen for at lukke den.

Brug af eksponeringstid

 1. I højre kolonne på indholdsredigeringssiden finder man eksponeringstid og folder det om nødvendigt ud.
 2. Udskift standardeksponeringstid (30 sekunder) med den tid indholdselementet ønskes vist. Husk at ved brug af video kan den ønskede eksponeringstid afvige fra den faktiske eksponeringstid, såfremt videoen er for lang til at blive vist inden for den ønskede eksponeringstid.

Brug af læs mere til links

 1. Find det ønskede indholdselement vha. indholdsoversigten.
 2. Åbn boksen “Eksterne links” nederst på indholdsredigeringssiden
 3. Indsæt URL til den side, som man skal kunne åbne ved at trykke på “læs mere” i galleriet.
 4. Tryk “GEM”.

Geotagging af indhold

 1. Find det ønskede indholdselement vha. indholdsoversigten.
 2. Åbn boksen “Geolokation” nederst på indholdsredigeringssiden
 3. Udfyld så mange som muligt af felterne “Navn”, “Adresse”, “Adresse”, “By” samt “Postnummer”.
 4. Klik på “FIND KOORDINATER” hvorefter der åbner et kort i et nyt vindue.
 5. Verificér at pilen peger på den korrekte position, eller juster positionen ved at trække kortet med musen. Bemærk at hvis man bruger for eksempel hjul på musen til at zoome, så vil kortet bruge musemarkørens placering som centreringspunkt for zoom og derved risikerer man at pilens placering rykkes.
 6. Når pilen peger på den korrekte position kopierer du koordinaterne ved at klikke på “Hent længde og breddegrader”.
 7. Luk herefter kortvinduet.
 8. Tryk “Tilføj geolokation”
 9. Gem indholdselementet

Medier

Tilpasse størrelsen på mediearkivets vindue

 1. Navigér til mediearkivet. Placer musen på nederste højre hjørne af mediearkivets vindue. Musemarkører skifter udseende til en dobbeltpil, når man står det rigtige sted
 2. Træk i vinduet til størrelsen er passende.

videoeksempel tilpas_størrelsen_på_mediearkiv

Tilføje tags til medier

 1. Navigér til mediearkivetFind det ønskede medie vha. søgning eller tags.Før musen henover mediet, og klik redigér. (Manglende rettigheder til mediet kan forhindre dig i at kunne redigere visse medier)Scroll til bunden af den åbnede dialog.Indtast de ønskede tags separeret med komma.Luk dialogen ved klik på “X”.
 2. Mediet er nu associeret med de angivne tags.
 3. eller
 4. Navigér til mediearkivet
 5. Find det ønskede medie vha. søgning eller tags.Før musen henover mediet, og klik redigér. (Manglende rettigheder til mediet kan forhindre dig i at kunne redigere visse medier)
 6. Aktiver knapper for evt. allerede eksisterende tags ved at klikke på dem.
 7. Deaktiver knapper for aktiverede men uønskede tags ved at klikke på dem.
 8. Luk dialogen ved klik på “X”.
 9. Mediet er nu associeret med de angivne tags.

Tilføje medier til indholdselementer

 1. På indholdsredigeringssiden klikkes på “VÆLG FRA MEDIEARKIV”
 2. Søg efter det ønskede medie, enten ved at indtaste en søgetekst i feltet i øverste højre hjørne i mediearkivet, eller ved at vælge et eller flere tags der knytter sig til mediet.
 3. Før musen henover det ønskede medie, og klik på “INDSÆT”. Mediet er nu tilføjet indholdselementet.
 4. Der kan tilføjes flere medier ved at gentage skridt 2 og 3.
 5. Mediearkivet lukkes afslutningsvis ved klik på “X” i mediearkivets øverste højre hjørne.

Tilføje Youtube- og Vimeo-videoer til indholdselementer

 1. På indholdsredigeringssiden angives en URL til den ønskede video i feltet midt på siden.
 2. Der klikkes på “TILFØJ VIDEO”.
 3. Forudsat at den angivne URL er korrekt indsættes den ønskede video i listen over medier tilknyttet indholdselementet.

Redigere mediemetadata

 1. Navigér til mediearkivet
 2. Find det ønskede medie vha. søgning eller tags.
 3. Før musen henover mediet, og klik redigér. (Manglende rettigheder til mediet kan forhindre dig i at kunne redigere visse medier)
 4. Indtast de ønskede metadata (beskrivelse, etc)
 5. Luk dialogen ved klik på “X”.
 6. Mediets metadata er opdateret.

Brug af interessepunkter

 1. Navigér til mediearkivet
 2. Find det ønskede medie vha. søgning eller tags.
 3. Før musen henover mediet, og klik interessepunkter. (Manglende rettigheder til mediet kan forhindre dig i at kunne redigere visse medier)
 4. Klik på det punkt i billedet hvor du ønsker at øverste venstre hjørne af interessepunkt skal være.
 5. Træk herefter i hjørnerne af boksen til hele det interessante område er indenfor boksen.
 6. Herefter kan man klikke på boksen og angive en beskrivende tekst og trykke gem.
 7. Såfremt flere interessepunkter ønskes gentages punkt 4-6.
 8. Luk dialogen ved klik på “X”.
 9. Billedets interessepunkter er opdateret.

Meningen med interessepunkter er at man kan markere hvor meget af billedet der er vigtigt at få vist. Galleriet vil herefter forsøge på at beskære billedet på en sådan måde at billedet ikke ruller, men stadig viser de ønskede områder.

På nuværende tidspunkt vil der ikke blive beskåret såfremt billedet i forvejen har for lav opløsning i forhold til den opløsning galleriet vises i.

Man vil ikke undgå at billedet ruller hvis interessepunkterne er placeret så langt ude i siderne eller top/bund at alle interessepunkter ikke kan vises på en gang på galleriet.

Ændre rækkefølgen af medier på et indholdselement

Kanaler

Tilføje indholdselementer til kanaler

 1. Indholdselementer kan tilknyttes kanaler på følgende måder:
 2. På indholdsredigeringssiden for det element der ønskes tilføjet en kanal åbnes boksen “Kanaler”
 3. I rullemenuen vælges den kanal elementet ønskes tilføjet
 4. Tryk på knappen “TILFØJ”.
 5. Kanalen fremkommer på listen “Tilhører følgende kanaler”.

eller

 1. Skift til indholdssiden for den kanal der ønskes tilføjet nyt indhold
 2. Find det ønskede element vha. søgefeltet midt på siden
 3. Klik på “Tilføj” ud for det ønskede element.
 4. Elementet tilføjes listen af elementer i kanalen, og fjernes fra søgeresultatet.
 5. Yderligere elementer kan tilføjes kanalen ved at gentage skridt 2, 3 og 4.

Oprette en kanal

 1. Navigér til kanallisten
 2. Klik på “OPRET ALMINDELIG KANAL”
 3. Angiv kanalens navn og beskrivelse. Kanalens navn kan i visse tilfælde blive synligt for brugere.
 4. Klik “GEM”.
 5. Kanalen er oprettet.

Ændre rækkefølgen af elementer i en kanal

 1. Navigér til indholdssiden for kanalen du ønsker at ændre
 2. I den vandrette liste af elementer klikkes på det element der ønskes flyttet, og museknappen holdes nede.
 3. Elementet flyttes ved hjælp af musen til et andet sted i rækkefølgen, mens museknappen fortsat holdes nede.
 4. Museknappen slippes når elementet er på den korrekte position i listen.
 5. Ved at gentage skridtene 2, 3 og 4 kan alle elementer i kanalen ordnes i den rækkefølge det måtte være ønsket.

Forhåndsvisning

Forhåndsvisning af indholdselement

 1. Skift til det ønskede indholdselements indholdsredigeringsside vha. indholdselementoversigten.
 2. Fold boksen “Preview” ud
 3. Vælg det galleri, og den størrelse og aspect ratio du ønsker at se forhåndsvisningen i.
 4. Klik på “GEM & PREVIEW”. Du skal være opmærksom på at evt. ugemte ændringer i elementet vil blive gemt inden forhåndsvisningen aktiveres.

Forhåndsvisning af kanaler

 1. Skift til kanaloversigten
 2. Klik “PREVIEW” ud for den kanal du ønsker forhåndsvist.
 3. I den åbnede dialog vælges aspect ratio, størrelse samt galleri til brug for forhåndsvisning.
 4. Klik “PREVIEW” for at aktivere forhåndsvisningen.

Forhåndsvisning af gallerier

 1. Skift til gallerioversigten
 2. Klik “PREVIEW” ud for det galleri du ønsker forhåndsvist.
 3. I den åbnede dialog vælges aspect ratio samt størrelse til brug for forhåndsvisning.
 4. Klik “PREVIEW” for at aktivere forhåndsvisningen.

Oversættelse

Oversætte indholdselementer til andre sprog

 1. Navigér til indholdsredigeringssiden for det ønskede element.
 2. Vælg et andet sprog ved at klikke på et af de tilgængelige flag i øverste højre hjørne. (Det aktuelle sprog er markeret med en tynd ramme)
 3. Elementet, oversat til det ønskede sprog, indlæses. Hvis der ikke tidligere er foretaget en oversættelse, da vil inputfelterne være tomme.
 4. Angiv de oversatte tekster i inputfelterne.
 5. Klik “GEM”.

Oversætte kanalnavne til andre sprog

 1. Navigér til basisoplysninger for den ønskede kanal
 2. Vælg et andet sprog ved at klikke på et af de tilgængelige flag i øverste højre hjørne. (Det aktuelle sprog er markeret med en tynd ramme)
 3. Kanalen, oversat til det ønskede sprog, indlæses. Hvis der ikke tidligere er foretaget en oversættelse, da vil inputfelterne være tomme.
 4. Angiv oversat navn og beskrivelse.
 5. Klik “GEM”.

Oversætte gallerinavne til andre sprog

 1. Navigér til basisoplysninger for det ønskede galleri.
 2. Vælg et andet sprog ved at klikke på et af de tilgængelige flag i øverste højre hjørne. (Det aktuelle sprog er markeret med en tynd ramme)
 3. Galleriet, oversat til det ønskede sprog, indlæses. Hvis der ikke tidligere er foretaget oversættelse, da vil inputfelterne være tomme.
 4. Angiv oversat navn, beskrivelse og titel.
 5. Klik “GEM”.

Gallerier

Tilføje kanaler til gallerier

 1. Navigér til galleriets indholdsside
 2. Den ønskede kanal findes vha. søgning.
 3. Klik “Tilføj” ud for den ønskede kanal.
 4. Kanalen er tilføjet til listen over kanaler knyttet til det aktuelle galleri.

Oprette et galleri

 1. På listen over gallerier klikkes på knappen “OPRET NYT GALLERI”
 2. Udfyld feltet “Navn” med det navn du ønsker skal fremgå på listen over gallerier.
 3. Udfyld feltet “Beskrivelse” med en beskrivelse af galleriets indhold, brug eller lignende.
 4. Udfyld feltet “Titel” med galleriets titel. Under visse omstændigheder kan den angivne titel blive synlig for brugerne.
 5. Vælg hvorvidt galleriet skal være interaktivt eller ej, dvs. om indholdet vises på en skærm hvor brugere har mulighed for at interagere med det.
 6. Vælg modul og tilhørende skin.
 7. Sæt evt. flueben ud for RSS og udfyld felterne “RSS-feed-adresse” samt “RSS afsender”. Om ønsket kan der ved tryk på “VÆLG IKON” tilknyttes et billede fra mediearkivet til RSS-visningen.
 8. Klik på “GEM”

Rettigheder

Angive standardrettigheder for indholdselementer

 1. Klik på “Rediger profil” i menuen i venstre side.
 2. Sæt et flueben ud for de brugere og grupper du ønsker at give adgang til kommende indholdselementer du måtte oprette.
 3. Du skal være opmærksom på at de valgte rettigheder ikke har indflydelse på eksisterende indholdselementer.

Give en bruger rettigheder til at redigere alle indholdselementer

 1. Klik på “ANDET” i menuen i toppen og vælg “BRUGERSTYRING” Menupunktet findes kun hvis du har rettigheder til at administrere andre brugere.
 2. Sæt flueben ud for den ønskede bruger i kolonnen “Administration af indholdselementer”.
 3. Brugeren har nu adgang til at redigere alle indholdselementer.

Give en bruger rettigheder til at ændre alle kanaler

 1. Klik på “ANDET” i menuen i toppen og vælg “BRUGERSTYRING” Menupunktet findes kun hvis du har rettigheder til at administrere andre brugere.
 2. Sæt flueben ud for den ønskede bruger i kolonnen “Administration af kanaler”.
 3. Brugeren har nu adgang til at redigere data og indhold i alle kanaler.

Give en bruger rettigheder til at ændre alle medier i mediearkivet

 1. Klik på “ANDET” i menuen i toppen og vælg “BRUGERSTYRING” Menupunktet findes kun hvis du har rettigheder til at administrere andre brugere.
 2. Sæt flueben ud for den ønskede bruger i kolonnen “Administration af mediearkiv”.
 3. Brugeren har nu adgang til at redigere alle medier i mediearkivet.

Give en bruger rettigheder til at ændre alle brugere

 1. Klik på “ANDET” i menuen i toppen og vælg “BRUGERSTYRING” Menupunktet findes kun hvis du har rettigheder til at administrere andre brugere.
 2. Sæt flueben ud for den ønskede bruger i kolonnen “Administration af brugere”.
 3. Brugeren har nu adgang til at ændre rettighederne for alle brugere. Vær opmærksom på at det er muligt at fjerne sin egen adgang til at administrere brugere.

Give en bruger rettigheder til at ændre alle gallerier

 1. Klik på “ANDET” i menuen i toppen og vælg “BRUGERSTYRING” Menupunktet findes kun hvis du har rettigheder til at administrere andre brugere.
 2. Sæt flueben ud for den ønskede bruger i kolonnen “Administration af gallerier”.
 3. Brugeren har nu adgang til at ændre navn og indhold på alle gallerier.

Give en bruger rettigheder til at redigere alle tekster

 1. Klik på “ANDET” i menuen i toppen og vælg “BRUGERSTYRING” Menupunktet findes kun hvis du har rettigheder til at administrere andre brugere.
 2. Sæt flueben ud for den ønskede bruger i kolonnen “Administration af tekster”.
 3. Brugeren har nu adgang til at redigere alle tekster.

Oprette en brugergruppe

 1. Klik på “BRUGERSTYRING” i menuen i højre side
 2. Klik på fanebladet “GRUPPESTYRING”
 3. Angiv det ønskede gruppenavn i feltet øverst.
 4. Klik på “Opret Gruppe”.
 5. Gruppen er tilføjet og findes på gruppelisten.

Fjerne en bruger fra en brugergruppe

 1. Klik på “ANDET” i menuen i toppen og vælg “BRUGERSTYRING”
 2. Klik på fanebladet “GRUPPESTYRING”.
 3. Klik på “Fjern” ud for den ønskede bruger under den ønskede gruppe.
 4. Brugeren er fjernet fra gruppen.

Tilføje en bruger til en brugergruppe

 1. Klik på “ANDET” i menuen i toppen og vælg “BRUGERSTYRING”
 2. Klik på fanebladet “GRUPPESTYRING”.
 3. I rullemenuen ud for den ønskede gruppe vælges den ønskede bruger.
 4. Brugeren er tilføjet til gruppen.
 5. Angive standardrettigheder for indholdselementer
 6. Klik på “Rediger profil” i menuen i venstre side.
 7. Sæt et flueben ud for de brugere og grupper du ønsker at give adgang til kommende indholdselementer du måtte oprette. Du skal være opmærksom på at de valgte rettigheder ikke har indflydelse på eksisterende indholdselementer.

Angive rettigheder for et galleri

 1. Klik “GALLERIER” i menuen i højre side.
 2. Klik på det galleri, der skal ændres rettigheder for
 3. Klik på fanebladet “BASISOPLYSNINGER”
 4. Sæt flueben ud for den ønskede bruger i kolonnen “R”, hvis brugeren skal kunne se indholdet af galleriet.
 5. Sæt flueben ud for den ønskede bruger i kolonnen “W”, hvis brugeren skal kunne tilføje/fjerne kanaler til galleriet og ændre galleriets navn og indstillinger
 6. Sæt flueben ud for den ønskede bruger i kolonnen “R”, hvis brugeren skal kunne slette galleriet.

Angive rettigheder for en kanal

 1. Klik “KANALER” i menuen i højre side.
 2. Klik på den kanal, der skal ændres rettigheder for
 3. Klik på fanebladet “BASISOPLYSNINGER”
 4. Sæt flueben ud for den ønskede bruger i kolonnen “R”, hvis brugeren skal kunne se indholdet af kanalen.
 5. Sæt flueben ud for den ønskede bruger i kolonnen “W”, hvis brugeren skal kunne tilføje/fjerne indholdselementer til kanalen og ændre kanalens navn og indstillinger
 6. Sæt flueben ud for den ønskede bruger i kolonnen “R”, hvis brugeren skal kunne slette kanalen.

Tilføje en bruger til en brugergruppe

 1. Klik på “ANDET” i menuen i toppen og vælg “BRUGERSTYRING”
 2. Klik på fanebladet “GRUPPESTYRING”.
 3. I rullemenuen ud for den ønskede gruppe vælges den ønskede bruger.
 4. Brugeren er tilføjet til gruppen.

Brugere

Oprette bruger

 1. Klik på “ANDET” i menuen i toppen og vælg “BRUGERSTYRING”
 2. Klik på fanebladet “BRUGERADMINISTRATION”.
 3. Udfyld alle felter
 4. Klik opret
 5. Herefter er brugeren oprettet med standardrettigheder.

Slette bruger

 1. Klik på “ANDET” i menuen i toppen og vælg “BRUGERSTYRING”
 2. Klik på fanebladet “BRUGERADMINISTRATION”.
 3. Find brugeren
 4. Klik slet
 5. Herefter er brugeren slettet.

Skifte kodeord

 1. Over menuen i højre side trykkes på “rediger profil”
 2. Klik på fanebladet “basisinformationer
 3. Indtast ønsket kodeord og gentag det i det næste felt

Deling af indhold

Dele en kanal med andre organisationer

 1. Navigér til basisoplysninger for den ønskede kanal
 2. Under punktet “deling” markeres de organisationer kanalen ønskes delt med. (Hvis man ønsker at dele med organisationer, så skal man sende en mail til support@redia.dk med information om, hvilke organisationer man vil have mulighed for at dele med)
 3. Klik på “tilføj”
 4. Klik på “gem”
 5. Kanalen og dens indhold kan nu ses og bruges (men ikke ændres) af de valgte organisationer.

Søgning

Hvilke data søges der i ved søgning i kanaler, gallerier og indholdselementer

 • Ved søgning efter indholdselementer søges i indholderslementers overskrift, underoverskrift, brødtekst, tags, steder samt afstemningsmuligheder.
 • Ved søgning efter gallerier søges blandt galleriers navne
 • Ved søgning efter kanaler søges blandt kanalers navne

Installation

Hvordan afinstallerer jeg en gammel udgave af InfoGalleri

Start Windows Kontrolpanel

Vælg “Tilføj/Fjern programmer”

Find “InfoGalleri”

Klik på “Remove” eller “Fjern”

Bekræft at du ønsker at fjerne programmet.

Afvent at programmet afinstalleres.

Krav til Internetforbindelse

Afvikling af InfoGalleri stiller visse krav til Internetforbindelsen:

 • Der må ikke være firewalls der blokerer trafik fra maskinen til port 80/TCP til maskiner på Internet.
 • Der må ikke ifm. dyb pakkeinspektion gøres antagelser om at trafik transmitteret på port 80/TCP udelukkende er HTTP-data.
 • Maskinen bør i udgangspunktet være forbundet via kablet netværk.
 • Vi anbefaler en båndbredde på ikke mindre end 2 mbit fra maskinen til Internet. De præcise krav afhænger af mængden – og typen af medier der skal vises på galleriet.

Diverse

Manglende billeder

Hvis der ikke vises billeder, så kan det skyldes at forespørgsler til den lokale cache ryger ud på netværkets proxy. For at undgå dette gøres følgende:

 • Gå ind i internetindstillinger i IE
 • Vælg fanebladet forbindelser
 • Vælg LAN indstillinger
 • Flueben ved find automatisk fjernes. (Oversat frit fra hukommelsen).

Hvordan finder man en kanals id

Find kanalen i kanallisten. Evt. vha. søgning.

Klik på kanalens navn.

I adressefeltet kan nu findes bl.a. en tekst på formen “channel=XXXX” hvor XXXX er en kort sekvens af tilsyneladende tilfældige bogstaver. Disse bogstaver er kanalens id.

Redia documentation