Delte kanaler

Delte kanaler giver mulighed for at dele indhold mellem organisationer.

Derved opnås mulighed for at indhold af høj kvalitet kan bruges på tværs af organisationer, og derved dels nå et større publikum, og dels reducere behovet for at producere indhold i den lokale organisation.

“Delte kanaler” står i kontrast til “lokale kanaler” der udelukkende produceres og benyttes indenfor een organisationer.

I forbindelse med delte kanaler er det vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem afsender og modtager af den delte kanal, da de hver især har helt forskellige roller.

Produktion af delte kanaler

Produktion af delte kanaler foregår på nøjagtig samme måde som produktion af lokale kanaler. Der oprettes et antal indholdselementer, der herefter kan placeres i den delte kanal i den ønskede rækkefølge.

De enkelte elementers publiceringstidspunkter er afgørende for hvornår de vises på de kørende gallerier, både lokalt og hos modtageren. Det er kun producenten der kan ændre på navn, indhold og rækkefølge på delte kanaler.

Hvis producenten af en delt kanal ændrer eller sletter kanalen, så slår ændringen igennem på alle gallerier der gør brug af kanalen.

Brug af delte kanaler

Brug af delte kanaler foregår som ved brug af lokale kanaler, med den ene forskel at der ikke kan rettes i delte kanaler. Delte kanaler er således alt-eller-intet, altså man kan gøre brug af den delte kanal som den er, eller man kan undlade at gøre brug af den – men man kan ikke ændre på den.

Hvis producenten af kanalen ændrer eller sletter kanalen, da ændres kanalen også hos modtageren af kanalen. Dvs. hvis producenten tilføjer nyt indhold eller retter en stavefejl, da vil ændringerne indgå i modtagerens galleri på ganske samme måde som hvis det drejede sig om en lokal kanal.

Redia documentation