InfoGalleri data feeds

Det er muligt at få adgang til data i InfoGalleris databaser fra eksterne applikationer.

Forudsætninger

Data leveres via en REST-baseret grænseflade organiseret efter kanaler. Således er det nødvendigt at kende id’et på de kanaler der ønskes data fra. En beskrivelse af hvordan man som bruger af redaktionsværktøjet finder de rigtige kanal-id’er kan læses her. Det er endvidere nødvendigt at kende kundid’et på den kunde der har produceret kanalen. Kundeid’et findes ved at kigge på første element i domænenævntet for kundens redaktionsværktøj. Findes redaktionsværktøjet eksempelvis på adressen http://demo.infogalleri.net/, da er kundeid’et “demo”.

Udover information om de kanaler der ønskes data fra er det nødvendigt med et unikt token til identifikation af den applikation der henter data. Kontakt venligst support@infogalleri.net hvis du mangler et sådant token.

I det følgende antages at der ønskes data fra to kanaler med id’er hhv. “aaa” samt “bbb” hos kunden med id “infogalleri”. Endvidere antages det at der bruges et token med værdien “TOKEN”.

For hvert kanal-id konstrueres et absolut kanal-id ved at konkatenere kunde-id, “::” og kanal-id. Dvs. at de absolutte kanal-id’er for de nævnte kanaler bliver hhv. “infogalleri::aaa” og “infogalleri::bbb”.

URL

Data kan herefter hentes ved at sende et GET-request til http://feeds.infogalleri.net/?mode=channel&channelId[]=infogalleri::aaa&channelId[]=infogalleri::bbb&token=TOKEN

Som det fremgår angives multiple kanaler-id’er blot ved at tilføje yderligere channelId[]-paramtre.

Parameternavne og værdier er case-sensitive.

Dataformat og fejlkoder

Såfremt alle paramtre er angivet korrekt, og det angivne token giver adgang til de efterspurgte da, da returneres HTTP 200 OK og et UTF-8-encoded XML-dokument indeholdende data fra de ønskede kanaler.

Skulle der imidlertid være fejl i nogle af de angivne paramtre, da returnerer serveren HTTP 500 Internal server error, samt en passende fejlbeskrivelse i HTML-format.

Begrænsninger

Der kan maximalt hentes indhold fra 10 kanaler for hvert request.

Der foreligger desværre ikke pt. en schema-definition for det anvendte XML-format. Kontakt venligst support@infogalleri.net hvis du har spørgsmål til formatet.

Det bør undgås at hente data oftere end 1 gang pr. minut.

Leave a Reply

Redia documentation