Import af indhold

Introduktion

Dette dokument beskriver processen forbundet med import af indhold fra eksterne indholdsleverandører til Redias InfoGalleri-database.
Dokumentet dækker udelukkende de tekniske krav til import af indhold, og altså ikke krav til den juridiske aftale der er nødvendig ifm. import af indhold.

Forudsætninger

Læsning af dette dokument kræver basal viden om XML og HTTP.

Terminologi

 • Indholdsleverandøren: Den person eller organisation der producerer indhold til import i InfoGalleris database.

Teknik

Importen foregår ved at InfoGalleris importsystem med passende mellemrum henter det ønskede indhold fra indholdsleverandøren og synkroniserer det ned i InfoGalleris database.
Synkroniseringen tager hånd om at synkronisere nyt, opdateret og fjernet indhold fra indholdsleverandøren til InfoGalleris database. Således kan indholdsleverandøren også efter den initielle publicering af indhold rette eller slette de tilsvarende data i InfoGalleris database.

I praksis foregår dataudvekslingen ved at indholdsleverandøren eksporterer det ønskede indhold som et XML-dokument.

Figur 1 - Eksempel importérbart indhold i XML-format

Dokumentet skal udover de syntaktiske krav beskrevet nedenfor opfylde en række semantiske krav:

 • Dokumentet skal være tilgængeligt via HTTP(S) fra InfoGalleris servere
 • Escaping af tekst-data skal foretages som beskrevet her http://en.wikipedia.org/wiki/XML#Escaping
 • Hvert eksporteret element skal være udrustet med et unikt id. Det er vigtigt at indholdselementer aldrig skifter id, ligesom id’er aldrig må genbruges. Id’er må indholde både tal og bogstaver.
 • XML-data skal være UTF-8 encoded.
 • De i XML-dokumentet angivne URL’er skal være absolutte.
 • Kun http Basic Authentication er understøttet, og brugernavn/password skal være encodet som en del af de angivne URL’er såfremt de er nødvendige for at få adgang. Eksempel på en sådan adgangsbeskyttet URL kunne være https://user:password@example.com/image.jpg

XML struktur

I dette afsnit beskrives kort de enkelte tags der ses i figur 1.

 • feed: Rodelementet hedder feed, og indeholder blot alle indholdselementer.
  • element: Hvert indholdselement er indeholdt i et element-tag
   • id: Et unikt id der identificerer indholdselementet. Må aldrig ændres for et givet indholdselement.
   • headline: Indholdselementets overskrift.
   • subheadline: Indholdselementets underoverskrift.
   • body: Indholdselementets brødtekst.
   • urls: Beskrivelse af en evt. URL der knytter sig til indholdselementet.
    • url: Selve URL’en. Understøttede protokoller er http samt https.
   • multimedia: Information om medie-filer der knytter sig til indholdselementet. Der må forekomme lige så mange <media>-knuder som afsenderen ønsker. Alle angivne mediefiler knyttes til indholdselementet.
    • media: Beskrivelse af en enkelt mediefil knyttet til indholdselementet.
     • type: Typen af medie. Foreløbig er kun typerne “video” samt “image” understøttet. InfoGalleri understøtter et bredt udvalg af video- og billedeformater.
     • url: URL relateret til mediefilen
   • tags: Evt. tags der knytter sig til indholdet
    • tag: Selve tagget. Kan indeholde vilkårlig tekst, dog max 64 tegn pr. tag

Når indholdsleverandøren har etableret et XML-dokument på den angivne form kan det valideres vha. InfoGalleris valideringsservice på adressen http://sites.dev.infogalleri.net/importvalidator/

Når XML-dokumentet er valideret og tilgængeligt igangsættes synkroniseringen på InfoGalleris servere. Synkronisering kan foretages så ofte som indholdsleverandøren måtte ønske, dog ikke oftere end hvert 10. minut.

Afslutning

Processen med import af eksternt indhold er i stadig forandring, hvorfor fejl og mangler desværre ikke kan udelukkes.

Skulle du ifm. Processen have spørgsmål eller opleve uhensigtsmæssigheder, kontakt da venligst boll@infogalleri.net via email.

Redia documentation